Jl. H. Naman no.60 RT/RW 12/03, Pondok Kelapa - Jakarta Timur
021 86905367
yrlajt05@gmail.com

Rekening Bank

WAKAF ASRAMA YATIM

No. Rek. 230 3279 946

a.n Yayasan Rahmatan Lil-Alamin

Wakaf Asrama Yatim

No. Rek. 166.000.089.495.6

a.n Yayasan Rahmatan Lil-Alamin

Wakaf Asrama Yatim

No. Rek. 0652.01.000182.30.4

a.n Yayasan Rahmatan Lil-Alamin

Wakaf Asrama Yatim

No. Rek. 711 227 5608

a.n Yayasan Rahmatan Lil-Alamin